VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné dáta, ktoré získame počas vašej návštevy na stránke www.tvarovecvicenie.sk spracovávame v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Šifrovanie SSL a zabezpečenie vašich osobných údajov

K zaisteniu bezpečia a zamedzeniu prístupu tretích osôb k vašim osobným údajom, používame kódovanie. Protokol SSL (Secure Socket Layer) prenáša získané osobné údaje v šifrovanej forme a zároveň overuje ich autenticitu, aby sme predchádzali zneužitiu dát tretími osobami. Šifrovanie pomocou protokolu SSL ľahko identifikujete v stavovom riadku vášho prehliadača, kde sa objavuje vo forme ikony zavretého zámku a príslušná webová adresa začína skratkou https.

Kontaktný formulár

Kontaktovať lektorku tvárového cvičenia môžete pomocou kontaktného formulára uvedeného na webovej stránke www.tvarovecvicenie.sk. Vaše osobné údaje využívame len za účelom opätovného nadviazania kontaktu. Do doby, než od vás neobdržíme písomné vyjadrenie nesúhlasu s nakladaním/spracovaním vašich údajov, ich budeme používať pri plnení vašich požiadaviek. Osobné údaje, ktoré získavame prostredníctvom kontaktného formulára sú: meno, e-mail, vek a motíváciu prihlásiť sa na kurz tvárového cvičenia. Vďaka informáciám vo formulári sa vieme lepšie pripraviť na kurz a pristupovať ku každej klientke individuálne.

Sociálne siete a ochrana vašich osobných údajov

Na internetovej stránke www.tvarovecvicenie.sk a sociálnych sieťach  Facebook a Instagram  používame malé dátové súbory cookie a ďalšie podobné mechanizmy (webové signály), pomocou ktorých zhromažďujeme informácie o užívateľskom správaní, spôsobe používania našich webových stránok a aplikácií. Sociálne siete, ktoré ponúkajú interaktívne zásuvné modely a iné funkcie (pripojenie k službe Facebook, označovanie “Páči sa mi”, Google na hľadanie priateľov) figurujú ako tretia strana.

Každá sociálna sieť má vytvorené pravidlá na ochranu osobných údajov, ktoré si môžete detailne prečítať na webovej stránke danej siete. Používanie údajov zo strany tretích strán je vždy ošetrené v uvedených pravidlách. Tretie strany môžu využívať rôzne spôsoby sledovania, najmä prostredníctvom súborov cookie na vlastné účely. Je povolené spájanie informácií o využívaní webstránky s inými osobnými údajmi, ktoré sú o vás zhromažďované. Získavajú sa aj analytické dáta, pomocou ktorých sa meria výkonnosť a efektívnosť obsahu či reklamy na sociálnych sieťach.

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Vaše osobné dáta nezverejňujeme. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím osobám, subjektom, ani organizáciám.

Prevádzkovateľom internetových stránok www.tvarovecvicenie.sk je spoločnosť EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o. , Bratislava.