Uvidíte v zrkadle ženu, ktorú nosíte vo svojom vnútri.